Kvalitet och miljö

För oss är det viktigt att våra produkter signalerar njutning för alla som vill sätta guldkant på sin tillvaro. För att kunna leva upp till det ställer vi stora krav på oss själva och våra ledord när det kommer till våra produkter och vårt sätt att arbeta är Kvalitet, Flexibilitet och Stabilitet.


Kvalitet

Mixum arbetar efter HACCP-systemet. Det är ett egenkontrollprogram för att systematiskt kontrollera att hälsofaror i verksamheten är under kontroll. Detta har vi gjort ända sedan 1994 då det fortfarande var ett relativt nytt sätt att tänka. I takt med utvecklingen har även vi utvecklat våra produkter och vårt arbetssätt och sedan 2004 är vi certifierade enligt BRC.

Under 2012 valde vi att gå över till FSSC 22000. Det är liksom BRC en standard som ställer höga krav på kvalitetsledningssystemet och livsmedelssäkerheten. Bytet gjorde vi för att vi kände att det här en standard som passar oss bättre då den också är en ISO standard liknande den vi har i miljöarbetet.

All vår personal är utbildad i hygien och livsmedelshantering. De är involverade i vårt kvalitets- och förbättringsarbete och är väldigt kunniga och engagerade i det vi gör.


Miljö

Vi känner att miljöfrågor är väldigt viktiga för oss och vi är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001. Något vi arbetar mycket med är att minska våra utsläpp av miljöförstörande ämnen och se till att hålla vår förbrukning av naturresurser på minsta möjliga nivå. Efter branden när hela vår fabrik totalförstördes planerades det nya huset efter att hålla nere bland annat elförbrukningen och vi kan nu stolt säga att vi har minskat vår energiförbrukning med över 30 %.